MEMBER LOGIN
 


ΝΕΑ ΑΡΧΕΙΟ      
Πίσω
   
Τίτλος:  Εξετάσεις για Χ.Α
Ημερομηνία:  10/11/2006
Κείμενο:  Στο πλαίσιο των προσφερομένων υπηρεσιών στα Μέλη του, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ε.Π.Ε.Υ, σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ανέλαβε τη διοργάνωση δεύτερου κύκλου γραπτών εξετάσεων προς ανάδειξη Χρηματιστηριακών Εκπροσώπων για το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2006, στις 10:00 στο 2ο όροφο του κτηρίου όπου στεγάζεται το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, στην Οδό Κάμπου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα απαραίτητα πιστοποιητικά, μέχρι τις 17 Νοεμβρίου 2006 στη Γραμματεία του Συνδέσμου, στο δεύτερο όροφο του κτηρίου όπου στεγάζεται το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Το παράβολο δικαιώματος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των €150, το οποίο οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν σε ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος και να επισυνάψουν απόδειξη. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Γραμματεία του Συνδέσμου, στο τηλέφωνο 22 815725.
 
   
   
Τίτλος:  Επιτυχόντες για Χ.Α.
Ημερομηνία:  18/12/2006
Κείμενο:  Με αλφαβητική σειρά, παρατίθενται στη συνέχεια τα ονόματα των επιτυχόντων κατά την εξέταση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας, στις 26 Νοεμβρίου 2006 για ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων. Δαμιανού Αννίτα (CISCO) Θεμιστοκλέους Ανδρέας (Κεντρική Συνεργατική) Νικολάου Μιχάλης (CLR) Σούπασιης Μάριος (CISCO) Σταυρινίδης Γιάννος (Global Capital) Φάττας Σταύρος (Egnatia) Φωκαϊδης Νικόλαος (CISCO) Χριστοφόρου Δημήτρης (CISCO) Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, συγχαίρει τους επιτυχόντες. Την επίσημη ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας για τα αποτελέσματα της εξέτασης μπορείτε να τη βρείτε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής: www.hcmc.gr
 
   
   
Τίτλος:  Νέα Μέλη του Κ.Σ.Ε.Π.Ε.Υ
Ημερομηνία:  18/01/2007
Κείμενο:  Δύο Μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών και εξ' αποστάσεως Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, υπέβαλαν αίτηση εγγραφής στον Κυπριακό Σύνδεσμο Ε.Π.Ε.Υ.. Η αίτησή τους εξετάστηκε και ομόφωνα εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στην τακτική του συνεδρία στις 22/12/2006. Πρόκειται για τα Μέλη EFG Eurobank και Euroxx ΑΧΕΠΕΥ. Όλα όσα αφορούν στα Μέλη αυτά, περιλαμβάνονται στο πεδίο της ιστοσελίδας υπό τον τίτλο: ΜΕΛΗ.
 
   
   
Τίτλος:  Νέος Μέλος του Συνδέσμου
Ημερομηνία:  12/03/07
Κείμενο:  Στη μηνιαία συνεδρία του, ημερομηνίας 06 Μαρτίου 2007, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου εξέτασε και ομόφωνα ενέκρινε την αίτηση του εξ' αποστάσεως Μέλους του Χ.Α., ΑΛΦΑ FINANCE ΑΧΕΠΕΥ για να καταστεί Μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Ε.Π.Ε.Υ.. Περισσότερες λεπτομέρειες και κανάλια επικοινωνίας, στο πεδίο: ΜΕΛΗ.
 
   
   
Τίτλος:  Δελτίο Τύπου
Ημερομηνία:  19/11/2007
Κείμενο:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

• Δεν είναι αρκετές οι μειώσεις των χρεώσεων που ανακοινώθηκαν από το Χ.Α.Κ./ επιβλήθηκαν και αυξήσεις για το επενδυτικό κοινό.
• Το dual listing δε μπορεί να απαγορευθεί.
• Υπάρχει πρόβλημα στρατηγικής στο Χ.Α.Κ.
• Κυβερνητική νοοτροπία στο Χ.Α.Κ. και ορατός ο κίνδυνος εξέλιξης του Οργανισμού σε «ελέφαντα».
• Λόγω ΜiFID, υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας ιδιωτικού χρηματιστηρίου και μας σπρώχνουν προς την κατεύθυνση αυτή.

Τα πιο πάνω αποτέλεσαν τις πέντε ενότητες στις οποίες βασίστηκε η δημοσιογραφική διάσκεψη του Κυπριακού Συνδέσμου Ε.Π.Ε.Υ., η πραγματοποίηση της οποίας κρίθηκε αναγκαία μετά τη δημοσιογραφική διάσκεψη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου και τις δηλώσεις από πλευράς Χ.Α.Κ. ότι η νέα τιμολογιακή πολιτική του Οργανισμού προϋποθέτει μειώσεις για το επενδυτικό κοινό και σχέδιο επιστροφής μέρους των εσόδων του Χ.Α.Κ. προς τις Κ.Ε.Π.Ε.Υ.

Ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Ε.Π.Ε.Υ., Χριστόδουλος Έλληνας αναφέρθηκε σε επιλεκτική παρουσίαση από το Χ.Α.Κ. της τιμολογιακής του πολιτικής την οποία θα εφαρμόσει από τις αρχές του νέου έτους, σημειώνοντας ότι τα νέα τέλη/ δικαιώματα δεν καθίστανται ανταγωνιστικά έναντι των αντίστοιχων χρεώσεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και πολύ περισσότερο έναντι άλλων Χρηματιστηρίων διεθνώς, όπως υποστήριξε στη δημοσιογραφική του διάσκεψη το Χρηματιστήριο, για να προσθέσει ότι η γενικότερη φιλοσοφία των νέων χρεώσεων είναι εντελώς λανθασμένη διότι βασίζεται όχι στο να καταστεί ο Οργανισμός ανταγωνιστικός αλλά στο να καλύψει τα έξοδά του.

Η νέα τιμολογιακή πολιτική, σημείωσε, νοσεί διότι μπορεί να προνοεί μειώσεις για το επενδυτικό κοινό, περιορισμένες όμως και αφορούν μόνο στους επενδυτές εκείνους οι οποίοι επιλέγουν τη διαπραγμάτευση επί αξιών εισηγμένων στην Κύρια Αγορά, δημιουργώντας έτσι κατηγορία «προνομιούχων» επενδυτών. Ακόμα όμως και σε αυτή την κατηγορία, τόνισε ο κ. Έλληνας, των «προνομιούχων», οι χρεώσεις οι οποίες αφορούν στα Δικαιώματα συναλλαγών εξακολουθούν να είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Πέραν όμως αυτού, σημαντικές είναι και οι αυξήσεις και νέες χρεώσεις οι οποίες θα επιβληθούν στο επενδυτικό κοινό, στην ολότητά του και αφορούν στο άνοιγμα μερίδας Σ.Α.Τ (€10), δεκαπλασιασμό του κόστους καταχώρησης εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών και μεταβιβάσεων ( από 0,1% σε 0,10%), αύξηση της χρέωσης μεταφοράς αξιών από το Γενικό Λογαριασμό σε Λογαριασμό Χειριστή (από £1 σε £3 ανά αξία) και αύξηση της χρέωσης για έκδοση κατάστασης λογαριασμού για τους επενδυτές (από £2 σε £2.50).

Το Χρηματιστήριο, συνέχισε ο Πρόεδρος του Κ.Σ.Ε.Π.Ε.Υ., έχει νοοτροπία κυβερνητική και τείνει να εξελιχθεί σε ένα Οργανισμό «ελέφαντα» με πρωταρχικό στόχο τη συσσώρευση κεφαλαίων και αποθεματικών, παραθέτοντας προς επιβεβαίωση, τα αποτελέσματα χρήσης του Χ.Α.Κ. για το 2006, τα οποία παρουσιάζουν συσσωρεμένο πλεόνασμα ύψους £7,637,221, και χρηματικά διαθέσιμα ύψους £7.000.000, με βάση τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.Κ., Γιώργος Κουφάρης, στη δημοσιογραφική διάσκεψη του Οργανισμού.

Αναφερόμενος στο σχέδιο επιστροφής κεφαλαίων (rebate scheme) προς τις Κ.Ε.Π.Ε.Υ., ο κ. Έλληνας αναφέρθηκε σε παραπλανητική ενημέρωση προς τα Μέλη από το Χ.Α.Κ., ως προς το επίπεδο στο οποίο επιτυγχάνεται ισοσκελισμός των εσόδων και εξόδων (break-even point) στο οποίο θα βασιστεί το σχέδιο. Μέχρι στιγμής, τόνισε, μας παρουσίασαν τρία διαφορετικά ποσά: €10 εκ, €12.εκ και €13 εκ. Σε κανένα από αυτά δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα του Χρηματιστηρίου από τους εισπρακτέους τόκους ύψους £451,790 ή από τα δικαιώματα τα οποία θα καταβάλλουν τα εξ’ αποστάσεως Μέλη του Χ.Α.Κ. και οι Θεματοφύλακες και το κυριότερο, η πρόταση του Χρηματιστηρίου αφορούσε επιστροφή ποσού ύψους μέχρι και €150.000 και όχι £150.000 όπως αναφέρθηκε από τον κ. Κουφάρη. Η απόκρυψη των στοιχείων αυτών, κατέληξε, δημιουργεί ερωτηματικά.

Αναφερόμενος στη λειτουργία της Κοινής Πλατφόρμας διαπραγμάτευσης και στο ενδεχόμενο απαγόρευσης του dual listing, ο κ. Έλληνας είπε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό και ο Σύνδεσμος διαφωνεί κάθετα. Η Κοινή Πλατφόρμα διαπραγμάτευσης, συνέχισε ο κ. Έλληνας, έδωσε ζωή στο Κυπριακό Χρηματιστήριο και οδήγησε στη διεθνοποίησή του, ενώ ο θεσμός του dual listing άνοιξε τους επενδυτικούς ορίζοντες. Το πρόβλημα μεταφοράς του όγκου συναλλαγών στο Χ.Α, δεν είναι πρόβλημα το οποίο θα εξαλειφθεί με την απαγόρευση του dual listing, αλλά με άλλες κινήσεις, όπως η μείωση των τελών/ δικαιωμάτων τουλάχιστο στο επίπεδο των αντίστοιχων του Χ.Α. για όλες τις Αγορές, η ενεργοποίηση των ξένων Θεματοφυλάκων στο Χ.Α.Κ., η προσφορά προϊόντων, η δημιουργία παραγώγων χρησιμοποιώντας το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών, η εγγραφή ξένων Funds και άλλα, τα οποία ο Σύνδεσμος έθεσε ως εισηγήσεις προς το Χ.Α.Κ. σε διάφορες συναντήσεις, εδώ και καιρό.

Καταλήγοντας, ο κ. Έλληνας, τόνισε ότι η υπομονή των Μελών του Χ.Α.Κ. έχει εξαντληθεί με την τακτική την οποία ακολουθεί ο Οργανισμός και τίποτα δεν αποκλείεται περιλαμβανομένου και του ενδεχόμενου δημιουργίας ιδιωτικού χρηματιστηρίου, δυνατότητα η οποία παρέχεται πλέον μέσα από τη Νομοθεσία για το MiFID. Ήδη, συμπλήρωσε, στον Ευρωπαϊκό χώρο, δημιουργούνται τέτοιου είδους πλατφόρμες και υπάρχει ενδιαφέρον ακόμα και για τη μικρή αγορά της Κύπρου.

 
   
   
Τίτλος:  Νέα Μέλη στο Σύνδεσμο
Ημερομηνία:  20/11/2007
Κείμενο:  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, κατά τη μηνιαία συνάντησή του ημ. 24 Ιουλίου 2007, ομόφωνα ενέκρινε την εγγραφή στο Σύνδεσμο δύο νέων Μελών, τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία των Κ.Ε.Π.Ε.Υ. οι οποίες δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Πρόκειται για την EuroOrient Securities & Financial Services Ltd και NKB Investments Ltd. Περισσότερες λεπτομέρειες στο πεδίο: Μέλη.
 
   
   
                       ΝΕΑ